Big Data, het moderne Enigma (2): wapen u tegen Big Data disasters

Ter ere van de gelegenheid van de de film The Imitation Game verschijnt op GuidOnline een reeks artikelen over Big Data (lees hier een uitgebreidere uitleg over de aanleiding). In dit tweede artikel uit de reeks “Big Data, het moderne Enigma” aandacht voor het gevaar van Big Data disasters; veel data kunnen verzamelen heeft al snel een overweldigend effect waarbij u kostbare tijd en middelen verspilt.


big_data_everywhere

Big Data, de digitale olie

“Big Data, the new oil” schrijft het World Economic Forum. Met de toenemende digitalisering van de samenleving lijkt het logisch dat gegevens over het gebruik van online diensten door mensen van grote waarde kunnen zijn. Big Data lijkt overal te zijn. In uw bedrijf of organisatie, bij uw concurrenten en bij de overheid. Bij de waarde en het nut van olie kunt u zich waarschijnlijk een voorstelling maken. Olie wordt in bepaalde gebieden in de wereld door gespecialiseerde bedrijven uit de grond gehaald en vervolgens verwerkt in producten zoals benzine en plastic. Hoe zit dat met Big Data?

Stel dat Big Data net zo waardevol is als olie. Betekent dit dat u er verstandig aan doet om een pijplijn in uw (spreekwoordelijke) achtertuin aan te leggen om deze digitale olie te winnen? Zit er wel voldoende digitale olie in uw achtertuin die het voor u de moeite waard maakt om er aan te beginnen? En als er meer dan voldoende aanwezig is, kunt u het dan op een veilige en beheersbare manier gebruiken? Want als u er alleen maar voor zorgt dat het uit de grond spuit dan zal het meer kwaad dan goed doen.

Wat is de belofte van Big Data?

Bij het gebruik van consumentenproducten zoals computers, tablets, smartphones, smartwatches en televisies worden grote hoeveelheden gebruikersdata gegenereerd. Daarnaast wordt het internet als data catalogus voortdurend verrijkt met bijdragen van mensen via de talrijke social media en fora. Ook de werkvloer digitaliseert doordat bedrijfs- en productieprocessen steeds vaker worden ondersteund door informatiesystemen. Hier worden ook grote hoeveelheden data gegenereerd. Deze data kunnen worden gebruikt voor analysedoeleinden.

Een van de belangrijkste redenen voor de interesse om data uit mens-machine interactie (browsen op web pagina’s, gebruik smartphone) te analyseren is omdat het vaak de enige manier is om vast te stellen wat de kwaliteit van de interactie is. Dit kan nuttige inzichten opleveren voor marketing- en communicatie doeleinden en voor het verbeteren van de dienstverlening. Ook de grote hoeveelheden data uit social media kunnen zeer interessant zijn voor allerlei verschillende partijen omdat ze mogelijk interessante informatie bevatten over het gedrag en de opinie van mensen.

Pas op voor Big Data disasters

In de echte wereld brengt het winnen van grondstoffen uit de bodem tal van risico’s met zich mee. Vervuiling en ongewenste bodemeffecten (vraag dat maar aan de mensen in Groningen) zijn bekende voorbeelden. Waar zit de valkuil van Big Data? Investeringen in data en technologie alleen die zich niet terug zullen betalen. De publicatie Big Data … and the Next Wave of InfraStress waarin de term Big Data voor de eerste keer is gebruikt (zie uitleg in het artikel Big Data komt uit een pen) had een belangrijke waarschuwing.

De lange ondertitel van de publicatie is: Technology Waves: NOT technology for technology’s sake IT’S WHAT YOU DO WITH IT But if you don’t understand the trends IT’S WHAT IT WILL DO TO YOU. Kortom technologie kan een enorm overweldigend effect hebben. Dit geldt ook voor olie en data.

Als er iets mis gaat bij het winnen van olie dan zijn de gevolgen vaak niet te overzien (economische schade, milieuschade). De schade die een verkeerde aanpak van een Big Data project binnen uw organisatie kan aanrichten is anders, maar niet minder ernstig. In de context van Big Data betekent dit dat het willekeurig verzamelen van data die vervolgens te lijf worden gegaan met Big Data technologieën zal leiden tot Big Data disasters; veel data, hoge kosten en weinig waarde. Waarom? Het is namelijk relatief makkelijk om grote hoeveelheden data te verzamelen. Dit wordt al snel zoveel dat het overweldigend wordt. Opslag, verwerking en sortering kost dan veel tijd en moeite. U verspilt daarmee al snel uw kostbare tijd en middelen doordat u geen waarde kunt halen uit de data.

Stel de juiste Big Questions eerst

Hoe vernieuwend en spannend uw Big Data initiatief ook is, u zult ervoor moeten zorgen dat de uiteindelijke oplossing die ontwikkeld wordt past bij uw organisatie. Dan gaat het met name om de vragen die u wilt stellen. Het proces van beantwoorden van vragen op basis van veel data kost namelijk de meeste tijd van mens en computer. Zonder duidelijke strategie en de juiste werkwijze zult u echter nooit de juiste vragen stellen. Deze vragen zijn nodig om de juiste architectuur te kunnen bouwen voor de opslag, verwerking en het beschikbaar kunnen stellen van te verzamelen gegevens.


GuidOnline levert u de juiste architectuur voor uw Big Data projecten

Wilt u weten hoe u op de juiste manier met Big Data aan de slag gaat en wat GuidOnline op dit vlak voor u kan betekenen? Neem dan vrijblijvend contact op.